23 Apr

OTRS

Open-Source Ticket Request System – OTRS – oprogramowanie Open Source, które umożliwia firmom obsługę systemu biletowego. Dzięki temu systemowi firma może przypisać biletów do komunikacji dotyczącej pytań, skarg, próśb o pomoc, zgłaszania awarii, z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. OTRS to...
Read more »

7 Apr

Dlaczego warto korzystać z systemów kontroli logów?

Log to inaczej dziennik lub rejestr zdarzeń. Zawiera on informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce w danym systemie informatycznym czy komputerowym. W logach znajdziemy dane, dotyczące pracy urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, systemu operacyjnego. W zależności od potrzeb różny może...
Read more »

20 Mar

Zalety wynikające z monitoringu IT

Monitoring IT to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają właściciele małych i dużych przedsiębiorstw zwłaszcza tacy, których praca w dużym stopniu podpiera się infrastrukturą sieciową. Z monitoringu IT wynika bowiem dla nich szereg korzyści. Przede wszystkim monitoring IT pozwala wykryć...
Read more »

9 Mar

Goverlan – zdalne zarządzanie PC

Zająłem się dziś realizacją typowego zadania w dziale IT jakim jest inwentaryzacja sprzętu komputerowego. Raport ma dostarczyć szczegółowych informacji o użytkowanym sprzęcie oraz programach, a jednocześnie jego utworzenie nie powinno zabrać znaczącej ilości czasu. Ponieważ w codziennej pracy wykorzystują aplikację...
Read more »

21 Jan

PRTG

Pomimo tego, że wiele przedsiębiorstw nie przywiązuje zbytniej uwagi do działania infrastruktury IT w firmie, podkreśla się, jak wiele można zyskać stosując monitorowanie systemu. Szybsze wykrywanie problemów, awarii, analiza systemu i przeciwdziałanie problemom. Za jedno z prostszych w obsłudze oprogramowań...
Read more »

10 Dec

Dlaczego warto postawić na OTRS?

OTRS to hasło doskonale znane pracownikom Service Desku, działu IT, Help Desku z jednej strony i pracownikom działu obsługi, sprzedaży, kierownictwu itd. z drugiej strony. OTRS czyli z angielskiego Open Ticket Request System to system służący do przyjmowania i obsługi...
Read more »

5 Dec

Korzyści, wynikające ze zdalnego zarządzania PC

Chociaż do niedawna do pracy przy komputerze konieczna była fizyczna przy nim obecność, to w chwili obecnej z powodzeniem możemy zarządzać danymi na komputerze, który znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu, na drugim końcu miasta czy w filii położonej w innym...
Read more »